Admissió i matrícula CRA Benavites Quart de les Valls

Admissió i matrícula curs 2019/2020

 TELEGRAM DE DUBTES

https://t.me/joinchat/DD9ZgVOqG8VS0XxvZRFqcA

 

Documentació del procés  d’admissió

Opció tradicional

  • Documentació disponible en els aularis de Quart i Benavites des del 2 de maig de 2019
  • Pot descarregar-se la documentació des de la web.

Annex III  – Document oficial a entregar en el centre de primera opció (infantil i primària)

  • Una còpia s’entrega en el centre i l’altra, AMB EL SEGELL I DATA D’ENTREGA, es queda com a justificant.
  • Junt aquest full es poden adjuntar tota la documentació necessària per a justificar els punts.

Opció telemàtica:

Annex III (Educació Infantil i Primària)
Disponible a l’assistent telemàtic

Assistent telemàtic per a la sol·licitud d’admissió

 

 

Normativa oficial admissió

Publicada normativa.

Calendari d’admissió

PUBLICAT

9 de maig – Publicació de vacants

del 9 de maig al 17 de maig – Presentació de sol·licituds (al centre de primera opció)

30 de maig – Llistats provisionals – (Eliminada llista per la llei de protecció de dades, totes les consultes per correu electrònic, telèfon o Telegram)

del 30 de maig al 3 de juny – Reclamació llistat provisional

12 de juny – Llistats definitius –   NOVETAT

del 12 al 14 de juny – Al·legacions llistat definitiu

del 13 de juny al 3 de juliol – Formalització de la matrícula

4 de juliol – Matriculació vacants noves per renúncia

 

Sorteig públic de la lletra de prioritat per a resoldre els empats en el procediment d’admissió de l’alumnat d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2019/2020

Normativa general del procés

Educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat

Matrícula

del 13 de juny al 3 de juliol

S’està elaborant la documentació específica del CRA Benavites Quart de les Valls