Els interessats disposen d’un termini de 10 dies, des de la inserció del present
llistat en el tauler d’anuncis corresponent, per a la presentació, en el mateix
centre educatiu, de la documentació que consideren convenient en el cas que
consideren errònia la puntuació obtinguda.
Per atendre les peticions de revisió sol·liciteu la cita prèvia a direcció i
s’atendrà a les famílies alAjudes menjador Puntuació provisional Curs 2017 2018 – Documents de Google EXPLOSOS MENJADORs dos aularis.

Llistat de puntuació

Exclosos