Les famílies del CRA Benavites Quart de les Valls han respost molt possitivament a la convocatòria de vaga del dia 8.

Us deixe les dades d’assistència d’alumnat:

Benavites Fan Vaga Total Percentatge
infantil 12 17 29 58,62%
1r cicle 7 6 13 46,15%
2n cicle 9 6 15 40,00%
3r cicle 5 6 11 54,55%
33 35 68 51,47%
Quart Fan Vaga Total Percentatge
infantil 14 24 38 63,16%
1r cicle 13 18 31 58,06%
2n cicle 22 17 39 43,59%
3r cicle 5 28 33 84,85%
54 87 141 61,70%