Equip directiu

El CRA Benavites Quart de les Valls és un centre rural compost per dos aularis que es situen a les poblacions de Quart de les Valls i Benavites.

 

La base del projecte educatiu d’aquest CRA és ser una escola democràtica, social, basada en el diàleg. Està demostrat que l’aprenentatge es dóna sobretot des de les interaccions entre les persones. El diàleg és un procés mental que ajuda a fixar els coneixements tant del que parla com del que escolta.

 

Per arribar a aquestes situacions d’aprenentatge, al CRA Benavites Quart de les Valls s’utilitzen diferents tècniques d’aprenentatge, sobretot centrant-se en aprenentatge cooperatiu, tutories entre iguals i ABP Aprenentatge basat el projectes, un ensenyament invers on s’aprén des de la investigació i resolució de problemes.

 

Les tècniques utilitzades en diferents situacions educatives són:

 

Tècniques Kagan:

 • 1, 2, 4
 • Llapis al mig
 • Full giratori
 • Grups de savis / Trenca-closques

 

Tertúlies literàries dialògiques:

Amb la participació de les famílies,quan és possible, es va llegint un llibre i el dia de tertulia, convidat i classe dialoguen al voltant del que passa i del que va suggerint el llibre.

 

Lectura per parelles:

Per setmanes es fa una tutoria entre iguals (alumnat) on les tasques de mestre i alumne s’alternen entre ells..

 

Flipped learning i ABP

 

Donar protagonisme al descobriment per part de l’alumnat i guiat pel mestre, en activitats de reserca i investigació.

 

Treball per racons o per tasques:

 

Organitzar tot o part del projecte amb treball autònom per racons o tasques, ajudant a l’alumnat a organitzar el seu temps en classe i aprofitant al màxim el treball a classe.

 

LES TIC

La tecnologia és un altre aspecte important dins del CRA Benavites Quart de les Valls, on ordinadors, tauletes i Ipads formen part del dia a dia de l’aula tenint una presència important sense ser el centre de l’aprenentatge que en tot moment són els xiquets i les seues inquietuds.

 

Uns del objectius del CRA és ser una escola integrada en el territori que es preocupe per millorar el seu entorn i influenciar. D’ahí que l’aprenentatge basat en problemes i en projectes siga la ruta habitual, al mateix temps fa que el llibre de text perda importància i les competències i els continguts són adquirits des de diferents angles, sense que siga necessària la presència del llibre de text com a única guia.

 

La vida fora d’horari escolar és un aspecte que també es té molt en compte al CRA Benavites Quart de les Valls, d’ací que els deures i les tasques de casa estan regulades amb un document intern limitant-les a aspectes programats amb terminis llargs per facilitar l’autonomia i l’organització personal del temps lliure.

 

El document que tracta de forma explícita el tractament dels deures al CRA es pot consultar ací.

 

Sobretot la paraula obert, és una de les nostres característiques més importants. Som un CRA obert a la participació de les famílies en molts aspectes curriculars i en la presa de decisions del centre. Aquest aspecte és molt cuidat perquè mestres, alumnat i famílies puguen donar la seua opinió i participar activament en els diferents òrgans de decisió.

 

 • Característiques:
  • Reunions amb les famílies cada trimestre (mínim)
   • Una d’elles (mínim) individual
   • En totes donar replegar (aspectes positius, negatius i propostes) per escrit i anònim des del punt de vista de les famílies. Els punts es poden tractar en la reunió o traslladar-los on siga, cicle o direcció.
   • Donar per escrit (o publicat en internet) els continguts treballats i la planificació propera.
   • Preparar en cicle els punts a tractar en cada una de les reunions amb les famílies. Ideal que els membres d’un mateix cicle realitzen les reunions amb la mateixa periodicitat i contingut.

 

Finalment des del curs 2017 2018 s’enceta una nova etapa al CRA a l’inscriure’s en un programa europeu per donar dimensió internacional al centre. A partir del curs 2017 2018 establirem relacions amb centres de tota Europa per realitzar diferents projectes i mobilitats.