Comissions

A Page Template Example

Perquè aquest projecte es duga a terme es realitzen comissions de treball, on poden estar representats tots els integrants de la comunitat educativa. La participació en les mateixes és totalment voluntària, i cerca màxima flexibilitat per a facilitar la participació de tots els seus participants.

Algunes de les comissions que es formaren el curs passat són:

  • COMISSIÓ COORDINADORA: Amb els membres del Consell Escolar i voluntaris, que és la que coordina a la resta.
  • ENTORN
  • ESCOLA DE PARES
  • FALLES
  • CARNESTOLTES
  • BANC DE LLIBRES
  • COMISSIÓ EXCURSIONS
  • COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
  • GYMKANA FI DE CURS
  • FESTA FI DE CURS

ANIMA’T I PARTICIPA!!!

Contactamb nosaltres Participa