Som més que un CRA!

Des del nostre centre duem a terme el projecte “Som més que un CRA”. Aquest projecte té com a finalitat realitzar una acció conjunta i consensuada de tota la comunitat educativa en busca d’una millora del procés educatiu, tant a nivell acadèmic, com a nivell personal, social i institucional.

Aquest projecte es va iniciar el curs 2010-11 i durant el curs 2011-12, encara que no estava totalment definit el projecte, començàrem a treballar en comissions mixtes, que poden estar formades per qualsevol membre de la comunitat educativa. Al curs 2012-2013 encetàrem un grup de tallers setmanals dirigits tant per pares com mestres o col·laboradors on participaven l’alumnat per grups internivell, finalment el curs 2013-2014 es celebrà la primera jornada de portes obertes del CRA Benavites Quart que va reunir a tota la comunitat educativa i visitants d’altres centres, en aquesta jornada es van assentar les bases del projecte ja definit “Som Escola”

Per a aquest curs continuem endavant per fer possible els somnis de la nostra escola on també volem renovar-los així que: “Us convidem a tots i a totes a SOMIAR LA VOSTRA ESCOLA.” 

Aquest projecte pretén formar als seus alumnes dins l’àmbit d’una ESCOLA DEMOCRÀTICA, i manté els següents valors com a ideari comú i compartit:

Som escola oberta

La nostra escola té com a tret d’identitat important que obri les seues portes a tot aquell que vulga entrar per fer la seua aportació en el procés d’aprenentatge.

En l’escola es pot participar des de moltes vessants. Participen famílies, membres dels ajuntaments, veïns, experts, mestres i alumnes de la Universitat, membres d’associacions…

Les propostes de participació poden ser moltes i molt diverses, sempre s’acordaran amb anterioritat amb el Centre per poder-les organitzar.

Som escola inclusiva

Es fomenta el respecte a les diferències individuals sense discriminar als altres per raons físiques o psicològiques. S’ajusta la resposta educativa a les necessitats dels alumnes mitjançant valoracions psicopedagògiques, adaptacions, tutories, suports…

L’educació i la convivència es desenvolupen en un marc de tolerància i respecte a la llibertat de cadascú, a la seua personalitat i les seues conviccions, que no podran ser objecte de coacció ni es podrà obligar a assumir ideologies o creences determinades.

L’escola tracta que l’alumnat siga solidari amb els altres, col·laborant i ajudant en la superació de dificultats i evitant l’egoisme.

L’escola considera molt rellevant ajudar a l’alumnat en l’adquisició d’habilitats com: el control dels impulsos, la motivació, l’auto-confiança i l’autoestima per tal que aprenga a viure amb benestar amb un mateix i amb els altres companys, independentment de la seua raça o condició social.

Som escola dialògica

Es fomenta una actitud de diàleg que permeta a tots els membres de la Comunitat Educativa expressar lliurement la seua opinió de forma respectuosa i no violenta, i de forma que totes les veus tinguen el mateix valor.

Tots els temes proposats per qualsevol membre de la Comunitat Educativa són analitzats i reflexionats a través del diàleg per intentar arribar a un consens entre tots i totes.

Per fer-ho possible, el Consell Escolar de l’escola s’obri a la participació de tota la Comunitat Educativa perquè en eixe lloc es puguen debatre tots aquells aspectes relacionats en l’escola que siguen proposats.

Som escola cooperativa

Seguint la línia de l’aprenentatge dialògic, pensem que és imprescindible ajudar-nos els uns als altres i compartir tot el procés educatiu;  les interaccions socials que s’estableixen en el procés d’ensenyament/aprenentatge, juguen un paper clau en la construcció del coneixement

Amb els alumnes treballem tècniques cooperatives  per a formar-los en el treball de grup. Es tracta d’organitzar l’aula i les tasques que s’hi realitzen de manera que els objectius dels components de cada grup estan estretament vinculats, cadascun d’ells només pot assolir els seus objectius si la resta aconsegueix assolir els seus.

Entre els mestres compartim les experiències, així com també ho fem amb les famílies, amb altres escoles o amb la Universitat. Compartint i cooperant aprenem tots i totes.

ANIMA’T I PARTICIPA!!!

Contacta amb nosaltres Participa