Amb l’avançament del curs ens hem trobat amb les següents problemàtiques:

 • Dues baixes a l’inici de curs: una sense cobrir a l’aulari de Benavites i una altra a l’aulari de Quart de les Valls, que es cobrix el dia que comencen les classes els alumnes.
 • No hi ha habilitada cap plaça per a l’aulari de Benavites, ni la d’infantil ni la de primària: en infantil s’han d’utilitzar totes les sessions del mestre de suport d’infantil per desdoblar i en primària les de la mestra de suport de primària (que està de baixa) per a desdoblar al 2n cicle.
 • Moltes dificultats per realitzar la distribució de les sessions dels mestres en aquestes condicions.
 • Problemes a l’hora de coordinar horaris, per la no resposta per part de Conselleria de l’aprovació o negació de l’horari especial sol·licitat.
 • Impossibilitat de fer una sensibilització introductòria als mestres nouvinguts per explicar el funcionament del centre.
 • Molta dificultat per fer reunions de l’equip docent i de coordinació.
 • Impossibilitat de fer reunions amb les famílies abans del començament de les classes: assemblea d’inici de curs i entrevistes individualitzades, sobretot amb els nouvinguts.
 • Molta dificultat per preparar les classes: netejar i reparar ordinadors, instal·lar aparells, organitzar mobiliari, llibres i material…, abans que l’alumnat comence les classes.
 • Material insuficient per a començar, perquè no s’ha rebut en la seua totalitat per part de les empreses o perquè cal substituir-ne algun.
 • Problemes de neteja i manteniment d’instal·lacions ocasionats pel període de vacances dels ajuntaments.
 • Instal·lació tardana de l’aula prefabricada a Quart de les Valls, en el que pràcticament amb alumnes en ell, estaran acabant de fer les últimes adequacions: col·locar pissarra, suros, cadires, taules, equips informàtics, material d’aula..
 • Aquesta problemàtica s’accentua més en el cas del CRA, que a més de fer front a la coordinació del centre, ha de fer front a la coordinació entre aularis.
 • Tot açò amb la implantació precipitada de la nova llei d’educació.
 • A més d’una calor insuportable.

Aquests sols són alguns dels problemes que fan la tasca organitzativa molt més complicada, i que la preparació d’espais, recursos, materials i docents siga deficient, creant estrés a tots i especialment als mestres nouvinguts, que sense dubte són els que més pateixen aquesta bogeria.

I açò a qui afecta realment… A L’ALUMNAT, xiquets i xiquetes que tornen al seu cole per trobar-se classes a mig arreglar, materials per arribar, mestres que no saben res del funcionament del centre, descoordinació… i molts altres problemes que rebaixen la qualitat de l’ensenyament que rebran els nostres alumnes els propers dies.

Així i tot treballarem de valent perquè la desfeta siga la menor possible i com sempre, salvarem la situació, però no ho posen gens fàcil.

Atentament EL CLAUSTRE DE PROFESSORS DEL CRA BENAVITES QUART DE LES VALLS