Després de la reunió de la Comissió Coordinadora d’ahir aquest és un xicotet resum dels acords que hi hagueren.

ACORDS:

* S’aprova l’acta del 8 de juliol de 2015.

* L’encarregada de menjador passa el pressupost per al curs 2015 2016 i després de ser detallat s’aprova per unanimitat.

* Decidim portar a terme un dels somnis que van eixir en la jornada d’inici de curs i ja fa també alguns anys. “Excursió a la neu”.

* Portar propostes per les entrades i eixides, per tal de millorar les necessitats de les famílies i fer que les normes s’ajusten més al nostre model d’escola.

* La valoració de la jornada del dia 13 va ser molt possitiva i després de la tècnica de l’espill i l’expocició de tots es decidí obrir línies de treball per obrir el centre al seu entorn dins del projecte de centre “El Nostre Poble”

* Després de la proposta que ens porta l’UJI, decidim unir-se a l’Universitat com a centre de pràctiques per als alumnes que cursen una assignatura al voltant d’escoles inclusives.

La propera reunió de la Comissió Coordinadora serà el dijous 29 d’octubre a les 17:00 a l’aulari de Benavites.

Si teniu propostes podeu enviar-les per correu a bustia@somescola.org o per qualsevol altre mitjà de comunicació amb el CRA.