SOLS NOUVINGUTS, tot l’alumnat ja matriculat en el CRA Benavites Quart de les Valls es matricula automàticament.

 

Aquest és el calendari del procés d’admissió i matriculació per al proper curs 2016 2017

Presentació de la documentació del 9 al 19 de maig (podeu aconseguir la documentació ací)

Duplicats del 26 al 27 de maig
Baremació del 9 al 27 de maig
Llistes provisionals 2 de juny
Reclamacions davant direcció fins 6 de juny
Llistes definitives 14 de junt
Matrícula del 17 al 29 de juny

DECRET 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2016, del director territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s’estableixen el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2016-2017, en l’àmbit competencial de la província de València.