Totes les persones físiques o jurídiques que presten o tinguen intenció de prestar el seu servei utilitzant infraestructures dels aularis del CRA Benavites Quart de les Valls cal que òmpliguen i entreguen la documentació adjunta, afegint la documentació requerida que es demana.

La data límit per l’entrega de la documentació és el 6 de novembre.

La direcció podrà privar de l’ús de les instal·lacions a les persones físiques o jurídiques que no entreguen la documentació requerida o no reunisquen les condicions necessàries.

 

DOCUMENTACIÓ

 

Podeu enviar la documentació per correu a direccio@somescola.org o deixar-la al despatx de l’aulari.