Efectuades les modificacions oportunes corresponents a les esmenes i reclamacions tramitades per les famílies en relació amb les sol·licituds d’ajudes assistencials de menjador escolar per al curs 2017/2018 presentades dins del termini, li comunique que de conformitat amb el que disposa l’Orde 46/2010, de 28 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de menjador escolar en centres educatius no universitaris de la  Comunitat Valenciana i, la Resolució de 22 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2017/2018

 

LLISTAT DE BENEFICIARIS D’AJUDA ASSISTENCIAL DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2017/2018

LLISTAT DE NO BENEFICIARIS D’AJUDA ASSISTENCIAL DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2017/2018