Per a les famílies que no havien eixit en cap llista fins ara.

LLISTAT PROVISIONAL DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA PER LES PERSONES SOL·LICITANTS D’AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR  ESCOLAR PER AL CURS 2017/2018

 

LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS D’AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2017/2018 EN LES QUE CONCORRE ALGUN MOTIU D’EXCLUSIÓ