Benavites 20 d’octubre de 2017

Hui els membres del MEICRI han plantejat el proper projecte del nostre CRA. És el que s’anomena un aprenentatge servei (APS). Durant la sessió s’explica en què consisteix aquest sistema d’aprenentatge. Les dos classes dels més grans de Quart i Benavites s’han oferit a participar amb la col·laboració de la resta de classes i membres de la nostra comunitat educativa.

L’aprenentatge servei a més de ser un sistema de treball educatiu demostrat, facilita una millora a l’entorn del CRA.

La formació i el desenvolupament principal serà en les classes de Jaume i Cristina, i des d’ací estendrà a la resta de classes i membres de la comunitat educativa.

Definitivament acordem tirar endavant el projecte d’APS per intentar millorar les infraestructures dels dos aularis, ja que estan pendents tant la reforma de l’Aulari de Benavites com l’ampliació de l’aulari de Quart.

Per altra banda es planteja els diferents problemes que es tenen de comunicació i que es xarrarà en la comissió coordinadora.