Durant els propers dos cursos el CRA Benavites Quart de les Valls, s’ha embarcat en un nou projecte. Dins de les seues pretensions de créixer i millorar el model educatiu aquesta comunitat educativa ha elaborat un projecte a escala internacional. Es tracta d’un projecte Erasmus + KA101. Aquesta nova aventura consisteix en mobilitats a escala internacional de mestres del CRA que s’aprofitaran per a diferents objectius.

Per a començar, el pròxim 11 de novembre dos mestres del CRA i un assessor del CEFIRE de València, el centre de formació del professorat, que col·labora amb el CRA, volaran fins a Finlàndia, per observar diferents aspectes d’aquest sistema educatiu, que ha demostrat estar entre els més valorats a escala europea. En aquestes primeres mobilitats la intenció és l’observació d’estructures físiques, noves metodologies i establir relacions per futurs projectes conjunts entre les escoles.

Al mateix temps ja s’han iniciat les primeres converses per coordinar aquestes observacions amb Conselleria d’Educació i així poder col·laborar en la millora dels aularis de Benavites i Quart de les Valls.