Instruccions eleccions a Consell Escolar

El dia de les eleccions és el 23 de novembre.
La taula estarà oberta des de les 17.00 fins a les 19.00 hores a l’aulari de Benavites per a fer el vot presencial
Per a totes les persones que no puguen vindre podran deixar el seu vot en qualsevol aulari en un sobre tancat i adjuntant una fotocòpia del seu DNI, des de hui i fins al dijous a les 16.30
Correspon UN vot al pare i UN a la mare de cada alumne. (tindre germans no multiplica els vots)
Si necessiteu paperetes, podeu descarregar-se-les ací o agafar-les del mateix centre.

LA PAPERETA SOLS S’OMPLI PER UNA CARA I NO COMPTARAN SI ES MARCA PELS DOS

Cada votant pot marcar fins a 3 candidats ficant una creueta al costat (esquerra) del nom.
En cas d’error es pot fer un redolí per marcar que no es compte.

 

Paperetes