DIFUSIÓ: CRA BENAVITES QUART DE LES VALLS
Des de la comissió coordinadora i per a millorar les comunicacions entre escola i família, comencem un nou canal TELEGRAM

Per a l’aulari de Quart de les Valls
https://t.me/sommesqueuncraquart

Per a l’aulari de Benavites
https://t.me/sommesqueuncrabenavites