El claustre del CRA Benavites Quart de les Valls recolza la vaga del 8 de març per la defensa dels drets de les dones en la vida familiar i laboral, l’equiparació salarial i de reconeixement dins de la societat.

Per aquest motiu algunes de les nostres companyes exerciran el seu dret a la vaga el pròxim dia 8 de març i no faran classe.

Els serveis mínims estaran garantits per la resta del claustre i l’equip directiu.

Durant la jornada de vaga es realitzaran diferents activitats de lectura, escriptura, debat i arts plàstiques al voltant de figures femenines de la nostra societat del present i del passat.