La nostra benvolguda Nuria Folguerà i Gaspar ha rebut el seu premi al rendiment acadèmic de primària del curs 2017.

Reconeixement que es dóna a l’alumnat de sisé en acabar el seu pas per l’etapa i que el seu rendiment ha sigut de deu. Des d’ací la nostra felicitació i reconeixement, tant a ella com als mestres que l’han acompanyat al llarg de la seua vida escolar i els companys i companyes de la seua promoció, que tot i no obtenir aquest premi s’han esforçat per aconseguir els seus propis objectius, i que junts han aconseguit formar-se en alumnes complets, crítics i amb els recursos necessaris per a enfrontar-se a la següent etapa.