Difusió: MENJADOR
La mensualitat de maig es passarà per banc a finals de mes. Aquest mes es fan els ajustos personals pels dies que no s’ha fet ús de menjador i s’ha comunicat en temps i forma. De cada dia que no es fa ús es descompta la part corresponent al dinar, la part de monitors no es descompta.

També es passarà una circular per a confirmar els comensals que faran ús de menjador en juny, per favor contesteu com més prompte millor.