El termini per a la matriculació i les ajudes de menjador del curs 2018 2019 és fins al 2 de juliol.

Però farem una reunió informativa del centre, adreçada sobretot als nouvinguts, i us ajudarem a omplir i entregar tant les sol·licituds de matrícula (sols nouvinguts), com les ajudes de menjador (per a tot l’alumnat).

Apunteu bé els horaris.
Podeu anar indistintament a la reunió d’un aulari o un altre, NO CAL ANAR A L’AULARI DE LA VOSTRA MATRICULACIÓ

AULARI DE QUART DE LES VALLS 25 de juny

9:30: Reunió de benvinguda per a les famílies nouvingudes.
10:15: Matriculació nouvinguts
11:00: Ajudes de menjador TOT L’ALUMNAT

AULARI DE BENAVITES 28 de juny

13:30: Reunió de benvinguda per a les famílies nouvingudes.
14:15: Matriculació nouvinguts
15:00: Ajudes de menjador TOT L’ALUMNAT

——
Enguany el nostre secretari està de tribunal d’oposició, així que la disponibilitat de l’equip directiu serà més limitada, per favor respecteu els torns de reunió i si així i tot no podeu assistir i necessiteu reunir-se, primer cal acordar l’hora.