LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS D’AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2018/2019 EN LES QUE CONCORRE ALGUN MOTIU D’EXCLUSIÓ

LES PERSONES INTERESSADES DISPOSEN D’UN TERMINI DE 10 DIES HÀBILS, DES DE LA INSERCIÓ DEL PRESENT LLISTAT EN EL TAULER D’ANUNCIS CORRESPONENT, PER A LA PRESENTACIÓ, EN EL MATEIX CENTRE EDUCATIU, DE LA DOCUMENTACIÓ QUE CONSIDEREN CONVENIENT EN CAS QUE SIGA ERRÒNIA L’EXCLUSIÓ DE LA SEUA SOL·LICITUD.

 

Ordre/Orden Nom de l’alumnat (Ordre alfabètic) / Nombre del alumnado (Orden alfabético) CURS / CURSO

1BOSCHLARPENTEURMYRRHA5PRI
2CAVALLAROINDIANA3PRI
3CAYUELACARBONELLDIDAC3INF
4GÓMEZLÓPEZPEPE3PRI
5HERNANDEZHERNANDEZAITANA6PRI
6LENCINASHERNANDEZNAYA MAFALDA3PRI
7LLUSARGARCIAABRIL2INF
8LLUSARGARCÍAAITANA3PRI
9MARCOSANCHEZVIOLETA6PRI
10MIROALBORSARNAU1INF
11VAREAVICENTGUILLEM4PRI
12VAREAVICENTJOEL1PRI