LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS D’AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2018/2019 EN LES QUE CONCORRE ALGUN MOTIU D’EXCLUSIÓ

LES PERSONES INTERESSADES DISPOSEN D’UN TERMINI DE 10 DIES HÀBILS, DES DE LA INSERCIÓ DEL PRESENT LLISTAT EN EL TAULER D’ANUNCIS CORRESPONENT, PER A LA PRESENTACIÓ, EN EL MATEIX CENTRE EDUCATIU, DE LA DOCUMENTACIÓ QUE CONSIDEREN CONVENIENT EN CAS QUE SIGA ERRÒNIA L’EXCLUSIÓ DE LA SEUA SOL·LICITUD.

 

Ordre/Orden Nom de l’alumnat (Ordre alfabètic) / Nombre del alumnado (Orden alfabético) CURS / CURSO

1 BOSCH LARPENTEUR MYRRHA 5PRI
2 CAVALLARO INDIANA 3PRI
3 CAYUELA CARBONELL DIDAC 3INF
4 GÓMEZ LÓPEZ PEPE 3PRI
5 HERNANDEZ HERNANDEZ AITANA 6PRI
6 LENCINAS HERNANDEZ NAYA MAFALDA 3PRI
7 LLUSAR GARCIA ABRIL 2INF
8 LLUSAR GARCÍA AITANA 3PRI
9 MARCO SANCHEZ VIOLETA 6PRI
10 MIRO ALBORS ARNAU 1INF
11 VAREA VICENT GUILLEM 4PRI
12 VAREA VICENT JOEL 1PRI