Per a comentar els primers detalls del curs 2018 2019 convoquem a tota la Comunitat Educativa de Benavites a les següents reunions informatives.

Dijous 20 de setembre reunió de menjador a les 13:15 hores
Dimarts 25 de setembre, reunió d’aulari a les 13:00 hores