Demà 31 d’octubre, a la vesprada, celebrarem, als dos aularis la festivitat de Halloween.
Activitat organitzada per l’alumnat de sisé amb coordinació de les mestres d’anglés i que forma part dels continguts de l’àrea en tots els nivells al bloc 1, dins dels aspectes socioculturals i lingüístics. També es fa referència als objectius generals d’etapa a l’àrea d’anglés. (objectius a, b, i, f de la LOMCE)

Per les característiques de l’activitat aquesta activitat no està oberta a les famílies.
Per a ambientar l’activitat es podrà vindre’n disfressat, sempre que la disfressa no siga un impediment per a realitzar les activitats.

Moltes gràcies.