Bàsicament s’han detectat dos tipus d’errades en les resolucions d’adjudicacions de les ajudes de menjador.

  1. Denegació per incumpliment de drets fiscals.
  2. Omissió de l’alumnat en cap de les llistes (ni en beques admeses, ni en beques desestimades)

La reclamació en aquest procés és PERSONAL i individual, i no es fa per l’escola.

Però per facilitar la tasca, la direcció ha preparat dos models d’escrits per a poder realitzar les reclamacions de cada cas. Agafeu el model que millor us acomode, modifiqueu-lo al vostre criteri i entregueu-lo per registre entrada al vostre Ajuntament o preferiblement al registre general del PROP.

Cal adreçar-lo a:

DIRECCIO TERRITORIAL D’EDUCACIÓ VALÈNCIA

c/ Gregorio Gea nº14, 46009 – València

El termini és de 30 dies a contar des d’avuí.

La direcció del centre està a la vostra disposició per ajudar-vos, personalment, en l’elaboració dels escrits.

Recordeu:

Dimecres de 9 a 11 (aulari de Quart)

Dijous de 9 a 11 (aulari de Benavites)

— MODELS D’ESCRITS — (en diferents formats)

  1. Denegació per incumpliment de drets fiscals.

Model Recurs de reposició (document Open office)

Model Recurs de reposició (document Word Windows)

Model Recurs de reposició (document pdf)

2. Omissió de l’alumnat en cap de les llistes (ni en beques admeses, ni en beques desestimades)

Model Recurs de reposició per omissió (document Open Office)

Model Recurs de reposició per omissió (Document Word Windows)

Model Recurs de reposició per omissió (document pdf)

 

 

Per a més informació:

Servici d’atenció telefònica – 012
Si disposa de tarifa plana a números fixos o si telefona des de fora de la Comunitat Valenciana: +34 96 386 60 00