L’AMPA de Quart de les Valls ens ha passat unes dates provisionals dels cursos sol·licitats a FAMPA.

Dates dels Cursos:

* Educació Emocional —– 11 desembre
* Educació Inclusiva ——- 16 gener
* Habilitats socials i de comunicació —- 14 febrer
* Canvis de primària a secundària —- 25 març
* Utilització de Noves Tecnologies —– 15 abril

Les sessions seran a les 16.30 hores

 


 

El AMPA de Quart de les Valls nos ha pasado unas fechas provisionales de los cursos solicitados a FAMPA.

Fechas de los Cursos:

* Educación Emocional —– 11 diciembre
* Educación Inclusiva ——- 16 enero
* Habilitados sociales y de comunicación —- 14 febrero
* Cambios de primaria a secundaria —- 25 marzo
* Utilización de Nuevas Tecnologías —– 15 abril

Las sesiones serán a las 16.30 horas