Ordre del dia:

 

 1. Aprovació actes

Queden aprovades

 

 1. Comissió de somnis

Marta explica els diferents sistemes de bústia de somnis que es ficaran als dos aularis.

 

També explica diferents somnis que han arribat

Timbre automàtic als aularis (es demanarà als ajuntaments)

Dia d’esport

Nit d’acampada

Eixida a la serra espadà

 

 1. Projecte Erasmus

Laura comenta les properes mobilitats.

   1. Dinamarca
    1. Per a veure escoles Bosc
   2. Madeira
    1. Per a veure escoles que dinamitzen des de l’art

 

 1. Informació projecte Edificant.

Neus explica l’estat del projecte edificant de Quart

 

 1. Pressupost menjador

Migue i Rosa expliquen amb detall el pressupost de menjador.

 

 1. Tancament de l’any contable 2018

Migue explica la lletra A i B de l’estat de comptes.

 

 1. Pressupost

Migue explica que s’obri un termini per a replegar propostes de despeses a membres del consell escolar.

 

 1. Balanç primer trimestre de menjador

Migue explica el balanç

 

 1. Torn obert de paraula
  1. Marta recorda que són les trobades en Quartell el 13 d’abril.

Cal convocar la comissió de les trobades per a preparar la paradeta.

Reunió entre el 26 i 28

  1. Propostes de l’AMPA de Benavites
   1. Unificar AMPA i Banc de llibres.
   2. Baixar la quota de banc de llibres.


 

Acords:

 1. Aprovar les actes
 2. Demanar als ajuntaments els porters electrònics
 3. Organitzar el dia de l’esport (coordina comissió somnis)
 4. Organitzar nit d’acampada (coordina comissió somnis)
 5. Organitzar Eixida serra d’espadà (coordina comissió somnis)
 6. S’aprova l’any contable 2018
 7. S’aprova el pressupost de menjador
 8. S’aprova obrir un termini de presentació de propostes per a l’elaboració dels pressupostos del CRA.
 9. Es crea la comissió de trobades per a preparar-les i s’obri a la comissió coordinadora.
 10. S’aprova iniciar un estudi per a reduir la quota del banc de llibres.

Finalització: 18:23:00