ASSEMBLEA ASSOCIACIÓ MARES PARES D’ALUMNES

Aulari de Quart de les Valls

 

Dia de la reunió: Dilluns 1 d’abril de 2019

Hora de la reunió: 16.45 h

Lloc: Aulari de Quart de les Valls

 

ORDRE DEL DIA

  1. Valoració de les activitats de l’AMPA
  2. Aportacions i propostes de millora per al cole per part de les famílies
  3. Torn obert de paraula.