QUOTES BANC DE RECURSOS I AMPA AULARI QUART DE LES VALLS a pagar al compte de l’AMPA (s’han fusionat les associacions, doncs estaven duplicades pels mateixos socis).

Número de compte AMPA de Quart de les Valls : ES21 2038 6275 92 3000546267

Quota AMPA: 22€
Material fungible: 30€

Materials i recursos diversos:
100€ Nouvinguts
40€ No empadronats
10€ Empadronats

Total:
NOUVINGUTS 152€
NO EMPADRONATS 92€
EMPADRONATS 62€

IMPORTANT:
Els alumnes que ja estaven el curs passat empadronats han rebut la devolució de Xarxa llibres i l’ajuda de l’Ajuntament en forma de descompte de la quota.

 

Fins al 15 de setembre