La Direcció General de Centres Docents comunica que s’ha publicat a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, la Resolució de la Direcció General de Centres Docents per la qual s’establix la puntuació mínima per a la concessió d’ajudes de menjador en el curs 2019/2020.

Es pot consultar ací