Reunida la comissió de menjador us adjunte l’acta de la reunió.