El 15 d’abril, es va realitzar la Conferència Sectorial d’Educació amb la participació del Ministeri d’Educació i Formació Professional i les administracions educatives de les comunitats autònomes. En la Conferència es van tractar diferents temes i es van adoptar els acords que apareixen en el document adjunt.

 

Punts tractats:

El currículum durant el tercer trimestre del curs 2019-2020

L’avaluació en els diferents nivells i etapes educatives. Criteris de promoció i titulació.

L’organització del curs escolar 2020-2021.

 

Documents:

Carta informativa a la comunitat educativa
Acords