Resolució de 4 de maig de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per la qual s’estableix el marc i les directrius d’actuació a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

 

Aquesta resolució marca les directrius de tots els nivells d’educació des d’Infantil fins a la formació de persones adultes, replegant totes les seues modalitats.

 

És un document prou útil per a tota la comunitat educativa.

 

Text complet