Estimades famílies,

La setmana que ve comencem amb el periode de matrícula. Farem cada matrícula a l’aulari corresponent en el horari pactat amb cita prèvia. Per poder demanar cita prèvia cal estar dins del grup de Nouvinguts al telegram o bé mitjançant correu electrònic o numero de teléfon.

El horari per poder formalitzar les beques serà dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 9 a 12 tant a l’aulari de Quart com de Benavites.

Recordeu que per poder tramitar la beca i la matrícula correctament és necessari aportar tota la documentació necessària. Si teniu qualsevol dubte pregunteu directament per telegram a @DireccioSommesqueunCRA, per correu electrònic a direccio@sommesqueuncra.org o bé directament per teléfon al 644697209

DOCUMENTACIÓ A APORTAR NOVA MATRÍCULA:

 • Baixa del centre anterior (si és el cas)
 • Justificant de discapacitat de l’alumne Del 33% al 64% Igual o superior al 65% (si és el cas)
 • Justificant de discapacitat dels pares/germans de l’alumne Del 33% al 64% Igual o superior al 65% (si és el cas)
 • Justificant de família nombrosa General Especial (si és el cas)
 • Autoritze que es consulten les meues dades per a la valoració dels criteris de Renda Valenciana d’Inclusió i IRPF (NO CAL PORTAR RES)
 • Justificant de família monoparental General Especial (si és el cas)
 • Justificant que acredite les dades dels domicilis
 • Justificant del llibre de família
 • Justificant d’alumne amb necessitats educatives especials o de compensatòria (si és el cas)
 • Justificant d’altres circumstàncies familiars i/o acolliment o en guarda amb finalitats d’adopció (article 17 del DECRET 40/2016 i article 47 de la LLEI 26/2018)(si és el cas)
 • 2 fotos DNI de l’alumne/a
 • Certificat mèdic en cas d’al·lèrgies o malalties que l’escola ha de conéixer.

IMPORTANT: Les beques de l’alumnat de nova matriculació es formalitzaran en el mateix moment de la matrícula. Cal dur la sol·licitud correctament emplenada. 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR BEQUES DE MENJADOR:

 • En cas de modificacions als esborranys o noves beques cal aportar els justificants que acrediten les circumstàncies Sociofamiliars en cas de que hi haja algun canvi.
 • En cas de ser beneficiaris directes cal aportar la documentació que ho justifique.