Estimades famílies,

Acaben d’eixir publicades les ajudes de menjador. Aquestes estaran publicades al tauler d’anuncis de cada centre per a que les pugau consultar. Com ja sabeu es publiquen aquelles llistes que conselleria marca que són “Publicables” perquè són de caràcter públic amb la puntuació de cada alumne/a. Encara no se saben els barems de la quantia de la beca per a cada puntuació.

LES PERSONES INTERESSADES DISPOSEN D’UN TERMINI DE 10 DIES HÀBILS, DES DE LA INSERCIÓ DEL PRESENT LLISTAT EN EL TAULER D’ANUNCIS CORRESPONENT, PER A LA PRESENTACIÓ, EN EL MATEIX CENTRE EDUCATIU, DE LA DOCUMENTACIÓ QUE CONSIDEREN CONVENIENT EN CAS QUE CONSIDEREN ERRÒNIA LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA.

PRESENTADA ESTA DOCUMENTACIÓ, EL CENTRE HAURÀ D’INTRODUIR-LA EN L’APLICACIÓ INFORMÀTICA CORRESPONENT. NO S’HAN DE REALITZAR ENVIAMENTS DE DOCUMENTACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC. EXISTEIX UN CAMP A ÍTACA PER A ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ.

A partir de demà les podeu consultar al tauló d’anuncis del vostre aulari. Tots aquells i aquelles que necessiteu presentar al·legacions no dubteu en ficar-vos en contacte el més aviat possible amb secretaria@sommesqueuncra.org o bé directament per telegram amb @DireccioSommesqueunCRA per poder solucionar-ho.

Gràcies per tot!