Estimades famílies,

Acaben d’eixir publicats els llistats definitius d’ajudes de Menjador per a curs 2020-2021. Des de la Direcció General de Centres Docents s’informa que les al·legacions enviades a SSCC que no estiguen incloses en aquests llistats, apareixeran resoltes en el pròxim llistat definitiu d’ajudes de menjador que es publicarà al llarg del mes de novembre. 

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES BENEFICIÀRIES D’AJUDA ASSISTENCIAL DE MENJADOR CURS 2020-2021

page2image45318912

LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDA ASISTENCIAL DE COMEDOR CURSO 2020-2021

– Alumnat Beneficiari Grup A : 20 punts (concessió de la totalitat de l’ajuda de menjador: 4,25€/dia).

– Alumnado Beneficiario Grupo A : 20 puntos (concesión de la totalidad de la ayuda de comedor: 4,25€/dia).

– Alumnat Beneficiari Grup B : 19 punts (import de l’ajuda de menjador: 4,00€/dia).

– Alumnado Beneficiario Grupo B : 19 puntos (importe de la ayuda de comedor: 4,00€/dia).

– Alumnat Beneficiari Grup C : 18 punts (import de l’ajuda de menjador: 3,50€/dia).

– Alumnado Beneficiario Grupo C : 18 puntos (importe de la ayuda de comedor: 3,50€/dia).

– Alumnat Beneficiari Grup D : 14, 15, 16, 17 punts (import de l’ajuda de menjador: 3,00€/dia).

– Alumnado Beneficiario Grupo D : 14, 15, 16, 17 puntos (importe de la ayuda de comedor: 3,00€/dia).

– Alumnat Beneficiari Grup E : 12, 13 punts (import de l’ajuda de menjador: 2,50€/dia).

– Alumnado Beneficiario Grupo E : 12, 13 puntos (importe de la ayuda de comedor: 2,50€/dia).

– Alumnat Beneficiari Grup F : 7, 8, 9, 10, 11 punts (import de l’ajuda de menjador: 2,00€/dia).

– Alumnado Beneficiario Grupo F : 7, 8, 9, 10, 11 puntos (importe de la ayuda de comedor: 2,00€/dia).

Els llistats els podeu veure publicats a les portes dels dos aularis a partir de hui. Si necessiteu ajuda per solucionar algun incident amb les beques no dubteu en tocar per telefon al centre o ficar-vos en contacte mitjançant el correu electrònic de secretaria@sommesqueuncra.org

Gràcies!