Apple, Los Libros, Bodegón, Frutas, Los AlimentosEstimades famílies, bon any.

Us deixe els menús del mes de gener i també us comunique que no tardarem en passar la remesa del mes de desembre.

Recordem que per als dies de no ús del servei de menjador, als usuaris habituals, es descompta la part corresponent al menjar que no es demana, però si que s’està cobrant la part corresponent al servei de monitoratge. Els usuaris eventuals abonen únicament la quota, especial, establerta dels dies que fan ús.

menu