Des de diferents normatives estatals i autonòmiques s’ordena que cada centre educatiu ha de comptar amb un pla d’igualtat i convivència. L’objectiu primordial d’aquest pla és recollir dinàmiques i accions que promoguen la convivència, previnguen conflictes i com gestionar la resolució pacífica dels mateixos, especialment aquells relacionats amb la violència de gènere, la igualtat i la no discriminació.

Vos presentem el nostre d’enguany, aprovat per Consell Escolar el 10 de novembre de 2020.

Pla d'igualtat i convivència 20-21 (1)

Vos el podeu descarregar per a llegir fent click ací “PLA D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA SOMMESQUEUNCRA”