Estimades famílies,

Per tal de poder garantir un bon servei de menjador necessitem actualitzar les necessitats i les dades de totes les famílies que voleu fer ús de menjador durant aquest curs escolar, des de setembre o be a partir d’octubre. Cal que ompliu el següent formulari per tal actualitzar o afegir les dades de l’alumnat nouvingut i que va a fer ús de menjador. Necessitem tindre’l el més aviat possible per fer una correcta gestió del servei de menjador i evitar el màxim nombre d’incidències sobrevingudes per falta d’informació.

També és molt important recordar-vos que enguany hi ha un punt molt important que canvia respecte al curs passat. Seguint les INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES DOCENTS SOBRE LA GESTIÓ ECONÒMICA I FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR EN ELS CENTRES DOCENTS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT PER AL CURS 2021/2022 enguany explicita:

3.1 Per al curs acadèmic 2021/2022 el preu de la minuta per comensal/dia que hauran d’abonar les persones usuàries del servei de menjador escolar no podrà ser superior a 4,25€, en Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria

3.3 En el cas d’una falta d’assistència degudament justificada, no està permés el cobrament a la persona usuària de cap quantitat en concepte de monitors o despeses indirectes.

Amb aquesta nova normativa la quota mensual de menjador serà fixa i només es descomptaran els dies degudament justificats (malaltia, confinament…). Per tant el preu de menjador de forma mensual serà el mateix per als que fen ús de menjador de Dilluns a Dijous que per a l’alumnat que fa ús de Dilluns a Divendres.

Dit acò, recordar-vos que per poder fer una bona gestió del menjador us demanem per favor que ompliu el següent formulari i us apunteu al llarg d’aquestos dos dies:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsaRI20Yk99lzOfsKl-3cHOGcH1_IpowFOGo_W4dfnMUwa9A/viewform?usp=sf_link

Gràcies per tot!