Estimades famílies,

Acaben d’eixir publicades les llistes amb les puntuacions obtingudes per a les ajudes de menjador per al curs 2021-2022. Aquestes llistes són provisionals per tal de que es puguen esmenar possibles errors i fer les al·legacions pertinents. Aquestes estaran publicades al tauler d’anuncis de cada centre per a que les pugau consultar. Com ja sabeu es publiquen aquelles llistes que conselleria marca que són “Publicables” perquè són de caràcter públic amb la puntuació de cada alumne/a. Encara no se saben els barems de la quantia de la beca per a cada puntuació.

LES PERSONES INTERESSADES DISPOSEN D’UN TERMINI DE 10 DIES HÀBILS, DES DE LA INSERCIÓ DEL PRESENT LLISTAT EN EL TAULER D’ANUNCIS CORRESPONENT, PER A LA PRESENTACIÓ, EN EL MATEIX CENTRE EDUCATIU, DE LA DOCUMENTACIÓ QUE CONSIDEREN CONVENIENT EN CAS QUE CONSIDEREN ERRÒNIA LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA.

PRESENTADA ESTA DOCUMENTACIÓ, EL CENTRE HAURÀ D’INTRODUIR-LA EN L’APLICACIÓ INFORMÀTICA CORRESPONENT. NO S’HAN DE REALITZAR ENVIAMENTS DE DOCUMENTACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC. EXISTEIX UN CAMP A ÍTACA PER A ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ.

A totes les famílies que ha eixit la necessitat de presentar documentació adicional o una esmena per tal de justificar el caràcter de familia monoparental ens ficarem en contacte amb vosaltres per telegram i per correu electrònic per avisar-vos personalment. A més a més, a partir de hui les podeu consultar al tauló d’anuncis del vostre aulari. Tots aquells i aquelles que necessiteu presentar al·legacions no dubteu en ficar-vos en contacte el més aviat possible amb secretaria@sommesqueuncra.org o bé directament per telegram amb @DireccioSommesqueunCRA per poder solucionar-ho.

Gràcies per tot!