Estimades famílies,

Com ja sabeu el proper 18 de novembre tindrà lloc les eleccions al Consell Escolar. Enguany es renoven 4 places del sector famílies i 4 del sector professorat. Necessitem que us animeu a participar de forma activa i us decidiu per presentar-vos com a candidats al Consell. Com ja sabeu sempre triem 2 persones representants de cada aulari per intentar que totes les veus estiguen degudament representades.

Per poder presentar la candidatura és necessari omplir la següent fulla i bé o fer entrega en mà a algun membre de l’equip directiu o bé fer-la arribar per correu electrònic al mail de secretaria@sommesqueuncra.org degudament complimentada i signada. A més a més cal que ens feu arribar també una foto tipus carnet perquè la resta de la Comunitat Educativa vos puga reconéixer i ficar-vos cara.

Candidatura sector famílies

Annex IV-B4

Al mateix temps també us deixem la fulla per a presentar-se com a representant de l’AFA.

Candidatura representant de l’AFA

Annex IV-B1

Al llarg d’aquesta setmana publicarem el cens electoral perquè pugueu comprovar que no hi ha cap error en les llistes i esteu ben citats a votar. Al llarg d’aquestes setmanes vinents us anirem informant de tot el procés i de les candidatures que anem rebent.