Volem mostrar públicament com a Equip Directiu el nostre recolzament a l’escrit presentat per un grup de directors i directores de la Comunitat Valenciana el passat 10 de desembre, i més davant l’imminent procés de vacunació als nostres centres educatius. Fem nostres tots els punts que podreu llegir a continuació. Al mateix temps també publicarem tota la informació enviada per la Conselleria d’Educació sobre el procés de vacunació infantil a data d’avui 13 de desembre.

Com a Directores i Directors dels centres d’Educació Infantil i Primària de la Comunitat Valenciana estem indignats i així volem fer-ho constar en el present escrit perquè es tingui en compte el que anem detallar a continuació:

“Fa diversos dies que portem escoltant en les notícies informacions sobre una possible vacunació massiva als nens de 5 a 11 anys en els nostres propis centres educatius però, aquesta informació no ens ha estat proporcionada directament ni se’ns ha consultat respecte a si creiem que sigui el més convenient per al nostre alumnat en aquests moments. Avui, dia 10 de desembre de 2021, en el periòdic Informació s’assegura que aquesta vacunació es durà a terme a partir del pròxim dia 15 de desembre, és a dir, dins de 5 dies.”

Els signants en l’interès directe com a directors i directores dels centres públics, concertats i/o privats, sotasignats, volem fer present la nostra disconformitat a la vacunació dels menors de 5 a 11 anys en els centres escolars. Aquesta disconformitat se sustenta en els següents punts:

  1. Com a representants màxims dels centres educatius no estem disposats a assumir la responsabilitat que se’ns deixa caure permetent dur a terme aquesta vacunació en horari lectiu, sense que l’alumnat estigui en companyia dels seus pares com si fossin ramat.
  2. Creiem que hem de protegir la intimitat del nostre alumnat i la participació o no en la vacunació ha d’estar protegida per la Llei de Protecció de Dades. Si es realitza massivament, es podria arribar a assenyalar a l’alumnat els pares del qual no desitgin autoritzar la vacunació. No obstant això, si es realitza fora de l’horari lectiu, pertany a la intimitat i llibertat de cadascun.
  3. Molts centres no disposen d’espais adequats per a la pràctica d’aquesta acció que no permeten un mínim d’higiene i comoditat per al sanitari que hagi de desenvolupar la seva labor.
  4. Independentment de les nostres opinions personals respecte a la conveniència o no de vacunar als nens creiem que hem de regir-nos pel principi de prudència i ens plantegem en què es justifica aquesta vacunació “ a tot córrer” sense haver-nos informat .
  5. Sabem que no estan exemptes de risc i, ens preocupa que pugui haver-hi alguna reacció adversa en el moment de la inoculació. El que podria provocar situacions delicades per a tant el nen/al fet que el sofreixi com per a la resta d’alumnat que seria present.
  6. La llei d’autonomia del pacient 41/2002, així com la Convenció Internacional de Drets dels nens que estableix diferents principis. S’haurien de tenir en compte i és crucial proporcionar als pares un consentiment informat on es detallin tots els possibles efectes adversos als quals s’exposa el seu fill/a i, el més important, permetre’ls acompanyar-los en el moment de la vacunació. Per això, no considerem adequat que sigui en horari lectiu perquè es priva als progenitors de poder acompanyar als seus fills/as sent aquests responsables del que els pugui succeir.
  7. Davant la negativa, por …de molts nens a les injeccions, els docents no som qui han d’agarrar-los perquè es deixin punxar. Si les famílies donen el seu consentiment, són elles els qui han de desenvolupar aquest paper.
  8. Des que va entrar el COVID en els nostres centres, hem fet tot el que se’ns ha demanat, assumint diferents protocols depenent del centre de salut, amb directrius no clares dels mateixos i amb absoluta incertesa del qual fer.
  9. Com a Directores i Directors hem lluitat amb famílies que exigien més mesurades de seguretat o que assenyalaven a menors sense respectar la seva intimitat i amb famílies que exigien menys mesurades davant el dret de llibertat en respirar, que no entenien la diferència entre fer educació física i no portar la màscara o portar-la al pati, quan l’espai i exercici era el mateix. Nens i nenes que plorant ens demanaven tornar a ajuntar-los amb els seus amics, fer les classes com abans, nens que presenten depressions i rebuig pels estudis.
  10. Nosaltres som els que ens enfrontem al dia a dia i no estem disposats a permetre segregacions entre el nostre alumnat i menys per un tema com aquest que ha de dur-se a terme fora de l’àmbit escolar.

Per tant i per a finalitzar, volem que quedi ben reflectit que aquest grup de professionals de l’educació responsables directes dels centres que dirigim no estem en contra de la vacunació ja que al nostre país és una acció voluntària, però si estem totalment en desacord i disconformitat a realitzar-los en els centres escolars. Com s’ha exposat amb anterioritat, pensem que no és el lloc adequat per a realitzar-lo.

Per això, preguem i demanem una rectificació a la Conselleria d’Educació i Sanitat de la Comunitat Valenciana ja que des del nostre àmbit no estem disposats a assumir la responsabilitat que implica la vacunació en els centres escolars i, tot el que comporta i hem detallat en el present escrit”.

Font: https://alicanteconfidencial.blogspot.com/2021/12/blog-post_444.html?m=1