Molts encara no han confirmat si es farà ùs del menjador al llarg de mes de juny.

Aquestes són les famílies que han contestat.

Tots els comensals que no confirmen l’ús de menjador durant el mes de juny, NO PODEM GARANTIR QUE ES PUGA FER ÚS. Sols podran utilitzar-lo qui ho confirme.

Per favor, entra a l’enllaç i completa el formulari.

Data límit DEFINITIVA per a confirmar dijous 19 de maig