Admissió Curs 2018 2019

By |2018-04-10T16:31:07+01:00abril 10th, 2018|Categories: General, Tauló d'anuncis|Tags: |

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l'educació, l'accés en condicions d'igualtat i la llibertat d'elecció de centre, atenent [...]