EIXOS FONAMENTALS DEL TREBALL
A L’ETAPA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’aprenentatge cooperatiu és una de les bases del nostre treball del dia a dia. Som molts conscients de què els xiquets i les xiquetes han d’aprendre a treballar en equip, però no és només compartir un espai de treball amb un company, implica que compartim objectius d’aprenentatge. El que pretenem amb l’aprenentatge cooperatiu es que tots i totes ens fem responsables també de l’aprenentatge dels demés, es a dir, jo aconseguiré el meu objectiu sempre i quan tots i cadascú dels membres del meu equip hajen aplegat a aconseguir el seu objectiu d’aprenentatge.

Dins de cada equip ens repartim les tasques, ens organitzem, dialoguem, discutim i apleguem a un consens, no se imposa la veu de ningú i ens asegurem que tots els membres de l’equip aconsegueixen el seu objectiu. Tots aprenem de tots i totes les nostres companyes. L’aprenentatge cooperatiu ens ajuda a desenvolupar les actituds i valors que fonamenten els drets humans, la igualtat de gènere, els principis democràtics, el respecte i l’entesa intercultural, el desenvolupament sostenible i la pau a tots els nivells de la societat i de les relacions humanes, perquè les persones i les societats puguin conviure bé.

Els tallers INTERNIVELLS són un moment on poder treballar “aspectes currículars” d’un altra manera, amb companys i companyes diferents, amb diferents destreses, actituds, edats, inquietuts, potencials… Són un moment molt enriquidor en el que ens proposem reptes o tasques que afrontar en equips completaments diferents, amb la participació de famílies i voluntaris que ens volen acompanyar en aquest moment. Fer tallers INTERNIVELLS no implica simplement fer una manualitat o pintar un decorat o fer les disfresses de carnestoltes. Fer TALLERS INTERNIVELLS implica aconseguir superar reptes i tasques amb companys i companyes més majors que tú i més xicotets que tú, implica aprendre amb gent diferent amb la qual normalment no comparteixes l’espai del dia a dia.

Les estacions d’aprenentatge són moments en els que treballem de forma cooperativa amb l’acompanyament d’un adult en alguns dels grups mentres que altres grups fan treball autònom sense l’acompanyament de cap adult. Cada grup fem una tasca diferent i preparada per tot l’equip docent (mestres implicats i equip d’orientació) on tots i totes les membres de cada grup hem de superar un repte o acomplir un objectiu. Totes les tasques estan dissenyades basant-se sempre en el mapa de necessitats real i actualitzat del grup classe. Aquestes activitats impliquen diàleg, impliquen participació i això és el que afavoreix la participació d’un adult. Que totes les veus del grup siguen escoltades i valorades en un plà d’igualtat i ens assegurem que tots els i les membres de l’equip assoleixen els objectius marcats.

Ens encanta llegir! De totes les maneres possibles! Per això una de les activitats que fem a classe és la tertulia compartida, un moment al llarg de la setmana on compartim tot allò que estem llegint junts, parlem del que hem llegit, el que pensem, i a més a més llegim junts, ens escoltem, ens valorem i aprenem els uns dels altres. No és un moment per corregir-nos a l’hora de llegir, és un moment per compartir tot allò que vivim mitjançant la lectura del mateix llibre.

Les noves tecnologies estan a l’abast de tot el món, som una escola on els xiquets i xiquetes tenen al seu abast tant tauletes digitals (iPads), com ordinadors portàtils (Chromebooks), com robots per a treballar aspectes de robòtica, de la mateixa forma que tenen al seu abast regles, compàs, pintures, maquillatge, disfresses, fulls, cartolines, colors, fotocopiadora… És a dir, les tecnologies són una ferramenta més que tenim dins de les aules per aprofitar-les en el moment que considerem més oportú. No són la base de l’aprenentatge, són una ferramenta més com qualsevol altra que ens dona l’oportunitat tant d’obrir una finestra al món com per explorar el món que ens envolta. Les utilitzem per investigar, produïr, crear i compartir aprenentatges. El més important de tot açò no és la tecnologia que tenim, el més important és l’ús que l’alumnat fa d’aquesta tecnologia.

El treball a primària per projectes de treball no és res nou, és un procés d’investigació individual, en parella, xicotet grup o gran grup orientat a aconseguir donar resposta a tota una sèrie de preguntes prèviament establertes pel propi alumnat. Amb aquesta forma de treballar el que volem aconseguir és fomentar la competència d’aprendre a aprendre, el ser conscients del seu propi aprenentatge, el ser capaç de planificar-se, autoavaluar-se i enfrontar-se al repte de voler aprendre allò que més li inquieta o li agradaria saber.

Aquest no és un procés fàcil i tant l’alumnat com el professorat estem en un constant procés d’aprenentatge. Això implica anar reformulant-se cada dia i agrupar-se per al projecte segons les necessitats de la classe, l’edat, el procés en el que es troben i les circumstàncies de cadascú.

El projecte en els inicis pot estar més dirigit, més enriquit, amb propostes, lliure, amb un guió, amb materials diferents que recolzen el seu procés d’investigació però sempre és l’alumnat qui tria que vol investigar i com va a demostrar a la resta de companys i companyes tot el que ha pogut aprendre en aquest procés.

El temps autònom és un temps no directiu on l’alumnat decideix en tot moment que vol fer, ells aprenen a prendre les seues pròpies decisions segons com es troben en si mateixos i segons els seus interessos personals. A poc a poc aprenen a organitzar-se i estructurar-se el temps programant-se tot el que han de fer al llarg de la setmana i després fent una valoració de com ha anat, que poden millorar, que poden canviar i els problemes que s’han trobat. També poden aprofitar per plantejar-se reptes personals que aconseguir al llarg de la setmana o del més.

Aquest temps autònom també l’utilitzem per a plantejar-nos reptes i xicotets projectes personals que hem d’aconseguir al llarg del temps propossat. Nosaltres li diem xicotetes càpsules d’aprenentatge autònom i personal que després hem de compartir amb la resta dels nostres companys i companyes.

Els jocs de taula sempre estan presents en la nostra aula, jocs d’ingeni, d’agilitat mental, de visió espacial, de resolució de problemes, de competència comunicativa i narrativa… Som molt conscients de que jugant aprenem altres coses que ens ajuden a desenvolupar actituts i estratègies que en un futur ens ajudaran en la relació amb el món que ens envolta. Són jocs que ens ajuden a desenvolupar altres aspectes del nostre cervell que tal volta amb altres activitats de classe no aconseguim.

La veu de tots i totes és fonamental per al bon funcionament de la nostra escola, i ja no és simplement el que tots i totes tingam veu a l’assemblea Benavitera on tothom participem, si no que també necessitem un temps de grup, un temps entre iguals on poder compartir com ens hem sentit, com afrontem el futur, quines coses necessitem canviar, quins nous reptes ens volem plantejar… L’assemblea és un temps per millorar la convivència dins del grup, crear comunitat, conèixer i sentir el que pensen la resta tan de mi com jo d’ells i elles. Un moment per compartir i poder aprendre dels errors que tots fem en el nostre dia a dia.

Els temps de grup, les assemblees, són temps d’escoltar, de dialogar, de compartir, de crear vincles i complicitats però també són temps de recerca, d’explicacions i de reflexions sobre tots els aprenentatges i moments compartits al llarg de la setmana.

Your Content Goes Here