L’empresa d’enguany al nostre CRA és AUSOLAN

Per a consultar els menús podeu entrar a la web de l’empresa

https://menuak.ausolan.com/

Sols cal omplir el codi amb el número 001136 i deixar la resta de camps buits