Menjador Escolar

          L’empresa d’enguany al nostre CRA és AUSOLAN Per a consultar els menús podeu entrar a la web de l’empresa https://menuak.ausolan.com/ Sols cal omplir el codi amb el número 001136 i deixar la resta de camps buits