SOM UNA ESCOLA INVESTIGADORA, INNOVADORA I CRÍTICA 

S’aposta per l’aprenentatge actiu, introduint els continguts de manera globalitzada, utilitzant activitats motivadores i lúdiques. S’aposta per metodologies actives, diferents formes d’organització i s’avaluen resultats per a establir millores. En altres paraules, es treballa en el marc de la investigació-acció i de la innovació. La millora del PAC i el Pla de Formació van sempre de la mà. Des que va començar el procés de transformació, el punt de partida dels canvis va ser el fet de rebre formació per a complir un objectiu de millora de l’avaluació de la pràctica docent.

És escola crítica perquè considerem que mitjançant el desenvolupament de l’esperit crític, positiu, constructiu, la capacitat de discussió i decisió que condueix a la voluntat col·lectiva de la millora social, s’aconsegueix també una actitud oberta i receptiva cap als canvis que el progrés i la tècnica ens reporten. Formar des d’una perspectiva crítica és essencial per a afrontar el repte que ens formulem com a escola investigadora.

Es prioritza el desenvolupament de l’autonomia en els alumnes a l’hora de fer i presentar els seus treballs, complir el que s’ha acordat, etc. Potenciar el desenvolupament de la responsabilitat personal com a eix de la resposta a l’aula. Aquest tret complementa el de la formació de l’esperit crític i reflexiu  en la seua globalitat.