SOM UNA ESCOLA PREOCUPADA PER LA INFÀNCIA 

La nostra escola dóna una importància especial a l’etapa d’educació Infantil, ja que és ahí on s’estan establint les bases per a l’aprenentatge al llarg de la vida. En aquesta etapa és importantíssim ser respectuosos amb els ritmes dels infants, saber valorar les necessitats pròpies de l’edat i entendre el moment maduratiu en el qual es troben, on és de vital importància el moviment i el joc. A més a més, aquesta és una etapa on l’oralitat i el programa PELO que duu a terme l’equip d’orientació junt amb el professorat d’infantil farà que l’alumnat puga aplegar al màxim de les seues possibilitats i evitar així futurs problemes d’aprenentatge. 

Com a Comunitat Educativa volem vetlar especialment per aquesta etapa i el gran treball que s’està duent a terme, afavorint un procés mitjançant el qual es puga fer una transició adequada i consensuada entre les dues etapes.

Al mateix temps també ens preocupem pel pas del nostre alumnat a l’IES fent un seguiment de tots i cadascú dels i les alumnes junt amb les seues famílies. El vincle establert amb tots els nostres antics alumnes fa que tinguen ganes i il·lusió de retornar al seu centre a participar de forma activa com a voluntari en les diferents dinàmiques del centre, afavorint el diàleg i potenciant la tutorització entre iguals en les quals el propi ex-alumnat explica als seus companys i companyes de sisé que es van a trobar a l’institut, què haurien de millorar i quines coses han de valorar.