El CRA  Benavites Quart de les Valls, estableix per als membres del claustre un compte de correu electrònic al que s’associen altres apps d’ús habitual en la marxa normal de centre. Per accedir a aquesta plataforma cal entrar en http://www.google.com/a/somescola.org i introduir l’usuari assignat, (?????@somescola.org), la contrasenya que hi ha per defecte és: somescola

Les apps més utilitzades pel CRA Benavites Quart de les Valls són:

  • Correu electrònic de gmail: On s’envien les notificacions i indicacions de les diferents accions que es fan al centre.
  • Calendari de google: On s’apunten i cal apuntar totes les actuacions per que la resta de claustre, famílies o equip directiu puga consultar-ho i així coordinar-se.
  • Google drive: On s’arxiven i es creen documents d’interès per al claustre.