Definir la forma de treballar de la nostra escola no és gens fàcil. Són molts els processos mitjançant els quals intentem donar el protagonisme que se mereix a l’alumnat, i és per eixe motiu, que totes les metodologies emprades tant a infantil, com primària així com el treball de l’equip d’orientació, estan basades ens els nostres principis que ens defineixen com a escola. La nostra metodologia ens ajuda a acompanyar als nostres xiquets i xiquetes en el seu propi procés d’aprenentatge, un procés únic, diferent i irrepetible en tota l’escola.

Aleshores, si voleu conéixer una miqueta més com treballem en cada etapa, podeu entrar i mirar un poc el treball a l’etapa d’infantil, primària o bé com l’equip d’orientació funciona en la nostra escola, un procés molt diferent del que podeu trobar a la resta d’escoles, ja que si una cosa tenim clara, és que som i volem ser escola INCLUSIVA. Per tant, totes les nostres orientacions metodològiques estan fonamentades en l’escola que som: